Fortsätt läsa

Utan pålitlig kontroll saknar certifieringen trovärdighet.

Uppföljning

Gemensamma initiativ för att förbättra förhållandena i ursprungsområdena

Företagens initiativ