Vägledning för kosmetik- och hygienföretag

Ingredienser inom kosmetik- och tvätt- och rengöring betecknas med sina vetenskapliga namn både inom tillverkningen och i innehållsförteckningen. Palmolja förekommer i dessa produktgrupper, men till allra största del i form av derivat, det vill säga ämnen som innehåller palmolja, men där palmoljan modifierats för att få andra, för produkten viktiga, egenskaper. Ämnet får då ett specifikt namn som inte säger en oinvigd någonting om huruvida palmolja använts i tillverkningen av ingrediensen eller ej.

I den här vägledningen får du bland annat hjälp med att identifiera de ingredienser som kan innehålla palmolja, samt hjälp med att beräkna vilka volymer det handlar om.

Certifikat vanligast

De komponenter som används är ofta väldigt specifika, där fettdelen från palmolja har utvunnits i ganska små volymer för skräddarsydda behov. Och så länge det rör sig om små volymer av speciella komponenter blir det väldigt dyrt att använda hållbart certifierad och spårbar palmolja. Därför finns det i dagsläget väldigt få råvaror på den kemisk-tekniska marknaden som är certifierade och spårbara. Den handelsordning som är vanligast inom kosmetik och tvätt- och rengöringsbranscherna om man vill stödja hållbar palmoljeodling är ”Book & Claim”, där man kan köpa certifikat, ”RSPO Credits”, för den volym som motsvarar ens behov.

Efterfrågan driver förändring

När man köper certifikat uppmuntrar och stödjer man en ansvarsfull produktion av palmolja och det är naturligtvis bra. Men självklart vore det ännu bättre om man kunde använda komponenter som faktiskt innehåller certifierad och hållbar palmolja. Ju fler som efterfrågar handelsalternativen ”Segregerad” eller ”Mass Balance” (läs mer om handelsalternativen här), desto större är chansen att volymerna till sist blir så stora att det blir lönsamt att producera. Så ställ frågan!

Innehåller din produkt palmolja?

Kontrollera i den här rapporten om din produkt sannolikt innehåller palmolja. Där listas till de vanligaste produktkategorierna när det gäller palmoljeinnehåll.

Ta reda på hur stor del av dina råvaror som kommer från palmolja

De ingående komponenterna i ditt produktrecept innehåller olika stor andel palmolja. Ta reda på hur mycket respektive komponent innehåller genom en av de här två metoderna:
Alt 1: ta reda på andelen palmolja i dina respektive råvaror med hjälp av den här tabellen; ”3.3 Conversion Factors” (exempel: ifall omvandlingsfaktorn (”Conversion factor”) är 0.5 betyder det att 50% av råvaran kommer från palmolja)
Alt 2:  undersök med hjälp av din råvaruleverantör hur stor andel palmolja som finns i dina respektive råvaror.

Räkna fram hur många kg palmolja du totalt använder

För att veta hur många certifikat du behöver köpa (1 certifikat motsvarar 1 ton använd palmolja) måste du räkna ut hur mycket palmolja du totalt använder i din produktion.

Använd en av de två räknemetoderna i det här dokumentet.

Ansök om medlemskap i RSPO

För att köpa certifikat enligt ”Book & Claim”-modellen (RSPO Credits) måste man vara medlem i RSPO. Köper man mindre än 500 ton per år ansöker man för kategorin Supply Chain Associate (avgift: 100 Euro/år) och köper man mer än 500 ton per år väljer man kategorin Ordinary (avgift: 250 Euro/år).

Ansök här

Registrera dig på ”RSPO PalmTrace” för att köpa certifikat

För att kunna köpa ”RSPO Credits” måste man vara registrerad som användare i den digitala handelsplattformen ”RSPO PalmTrace” (f.d ”RSPO eTrace”).

Registrera dig här

Klicka på ”Palm Oil Registration” när du öppnat PalmTrace-sidan.

Registrera UTZ som en leverantör

Formell administration och hantering av pengarna i handeln med ”RSPO Credits” sköts av tjänsteleverantören UTZ Certified. Därför måste man registrera UTZ som en godkänd leverantör och registrera bankuppgifter för pengatransaktionerna. Fyll i det här formuläret och skicka in det till palmoil.support@utz.org.

Öppna formuläret (PDF)

Köp certifikat

Välj kategori och lägg bud (antal och pris) på PalmTrace, acceptera bud och för över pengar.

Lös in certifikat för den volym du använder i produktionen

Inlösen görs på handelskontot på PalmTrace. Dessa certifikat kan inte säljas vidare därefter.

 

 

 

 

Extra

 

Undrar du varför kosmetik- och hygienbranschen engagerat sig i palmoljeproblematiken? Läs mer här!

Fortsätt läsa

Kosmetik- och hygienföretagens initiativ

Kosmetik- och hygienföretagens initiativ

Livsmedelsföretagens åtagande för hållbar palmolja

Livsmedelsföretagens initiativ