Palmolja är en av kosmetik-, tvätt- och rengöringsbranschens viktigaste hållbarhetsfrågor. Ändå finner man mycket sällan palmolja och palmkärnolja i dessa produkters innehållsförteckning. Det beror främst på att oljan oftast utgör delar av derivat (en kemiskt modifierad molekyl som får nya egenskaper beroende på hur den är sammansatt) och det därför är omöjligt att som konsument avgöra vilka produkter och hur stor del av en produkt som innehåller palmolja.

Det gör dock inte frågan mindre viktig.

Inom kosmetik-, tvätt- och rengöringsbranschen finns en stark övertygelse och vilja att ta ansvar för de ingredienser som finns i produkterna. Vår gemensamma branschorganisation är Kosmetik- och hygienföretagen (KOHF) och genom den har vi tillsammans startat Swedish Initiative for Sustainable Palm Oil in Cosmetics and Detergents (SISPO). Inom ramen för initiativet har vi tagit fram praktiska verktyg som hjälper företag att beräkna hur mycket palmolja som finns i olika produkter och hur man gör för att driva frågan om hållbart producerad palmolja framåt, men kanske ännu viktigare, bakåt i sina leverantörsled och i sin inköpsorganisation.

Att ta bort palmoljan är däremot inget bra alternativ. Palmolja är en mycket resurseffektiv oljeväxt som ger mer än fem gånger så hög avkastning som alternativa oljeväxter per ytenhet. Det innebär att det krävs mindre mark för att få fram ett ton palmolja, än vad det gör att få fram ett ton av någon annan olja. Oljepalmen kräver också mindre vatten, gödning och bekämpningsmedel. Sammantaget betyder det att hållbart odlad palmolja är bättre för miljön än de alternativ som finns idag. Dessutom är fler än 4,5 miljoner människor bara i Sydostasien beroende av palmoljeindustrin för sin överlevnad.

Hållbar palmolja är viktig för oss företag av flera anledningar. Vi vill vara med och bidra till en lösning på de stora globala utmaningarna, där avskogning (som bl a medför klimatutsläpp och förlust av biologisk mångfald) är en mycket viktig fråga. Vi vill bidra till fattigdomsbekämpning och fortsatt försörjning för de miljontals människor som arbetar inom palmoljeindustrin. Vi vill också försäkra oss om att vi även i framtiden kan använda oss av ingredienser som fungerar bäst för våra typer av produktet. Genom att arbeta tillsammans för hållbar palmolja kan vi göra alla tre.

Medlemmar:

Paragon Nordic, Axfood, Axfoundation, Orkla, Coop, Hardford AB, ICA, Kicks, Lidl Sverige AB, L’ Oreal Sverige AB, Henkel Norden AB, Oriflame Cosmetics, Unilever Sverige, Åhléns

SISPO startade 2013 på initiativ av Kicks och Åhléns, med stöd av Axfoundation.

Kontaktuppgifter

Anna MELVÅS
Kosmetik- och hygienföretagen
Näringslivets Hus
Storgatan 19
Box 5501
114 85 Stockholm
Tel direkt: +46 8 783 82 49
Tel växel: +46 8 783 82 40
Mobil: + 46 708 942 946
anna.melvas@ktf.se
www.kohf.se

 

Fortsätt läsa

Livsmedelsföretagens åtagande för hållbar palmolja

Livsmedelsföretagens initiativ

Toppar palmolja listan över vanligaste råvaran?

Därför används palmolja