Palmolja

Oljepalmen som palmoljan utvinns från kommer ursprungligen från Västafrika men odlas i dag mest i Malaysia och Indonesien. Varje år produceras totalt runt 62 miljoner ton palmolja på både stora plantager och i det småskaliga jordbruket. 4 till 5 miljoner människor arbetar inom palmoljeproduktionen.

Palmolja används som ingrediens i en mängd olika produkter inom livsmedel, kemteknik och kosmetik. Den är globalt sett den mest använda vegetabiliska oljan. Att just palmoljan blivit populärare än andra oljegrödor som till exempel soja, solros och raps vid framställning av livsmedel och kemtekniska och kosmetiska produkter beror på att det går att få ut mycket palmolja från varje oljepalm. Så mycket som 40 kg palmolja går att utvinna ur en enskild oljepalm varje år. Den höga produktionen per ytenhet har resulterat i att palmolja är en effektiv gröda och därmed en relativt billig råvara.

Global konsumtion av oljor och fetter under 2015 (totalt 204,3 miljoner ton) (Källa: Oil World 2016).

Fakta om oljepalmen

Ursprung: Västafrika (från första början)
Tillväxt: 60–70 cm per år
Palmbladslängd (stort delat blad): 6–8 meter
Mogen frukt: Gulröd
Plantskola: 12–15 månader
Ålder vid skörd: 30 månader efter plantering
År i produktion: 25 år
Planteringstäthet: 124–148 träd/ha

Antal klasar: 12–18 klasar per år
Frukt per klase: 1 000–3 000 frukter
Klasens vikt: 20–30 kg
Fruktens vikt: 10 g
Kärna per frukt: 5–8 procent
Kvot mellan olja och klase: 20–25 procent
Oljeproduktion: 4–5 ton/ha/år

Källa: http://www.palmoilandfood.eu/sv/snabba-fakta

Skapar förbättringar för lantbrukare i småskaligt jordbruk

Ungefär 40 % av palmoljan odlas i småskaligt jordbruk som drivs av lantbrukare med knappa resurser och låg levnadsstandard. Palmoljeproduktionen har för dem blivit en möjlighet att skapa sig en bättre ekonomisk situation.

Orsakar miljöutmaningar

Palmoljeproduktionen har fört med sig miljöutmaningar. Tidigare orörd regnskog har röjts undan av både storföretag och jordbrukare inom småskaligt lantbruk vars avverkningsmetoder genererat stora mängd utsläpp av växthusgaser och därmed en stor klimatbelastning. Avverkning av regnskog hotar även djurliv och den biologiska mångfalden.

Hållbar palmolja blir vanligare

Mot bakgrunden att palmolja är den mest använda vegetabiliska oljan samtidigt som produktionen av den påverkar miljön negativt, har hållbarhetscertifieringar vuxit fram. De utgör ett påtryckningsverktyg för producenter av livsmedel och till exempel kosmetika gentemot leverantörer av palmolja. Användningen av hållbart certifierad palmolja ökar stadigt världen över, i synnerhet i Europa. I Sverige är de flesta av de stora livsmedelstillverkarna engagerade i att stödja hållbar palmoljeodling, och använder certifierad olja i sina produkter. Bland svenska kosmetik-, tvätt- och rengöringsföretag köps i ökande omfattning hållbart certifierade råvaror in. Deras branschorganisationer samarbetar aktivt för att stödja en övergång till hållbart odlad palmolja. Läs mer om samarbetet här.

Den mest väletablerade certifieringen är RSPO, som i dagsläget certifierar knappt en femtedel av all palmolja som tillverkas i världen. Den har kriterier för både miljömässiga och sociala aspekter. Läs mer om certifieringar här.

 

Snabba fakta

  • Oljepalmens latinska namn är ”Elaeis Guineensis”
  • Palmolja odlas på plantager i tropisk miljö, eftersom den behöver både mycket solsken och stora mängder nederbörd.
  • Oljepalmen ger två sorters olja. Palmkärnolja från palmkärnan och palmolja från fruktköttet. Resterna pressas till så kallade presskakor och används som djurfoder
  • De metoder som används för att avverka regnskog i syfte att plantera oljepalmer skiljer sig åt. De större företagen använder maskiner medan brukare inom småskaligt jordbruk använder förbränning under vanligtvis kontrollerade former. Båda metoderna bidrar till utsläpp av växthusgaser och hotar djurliv och biologiska mångfalden.

Fortsätt läsa

Palmoljeodling utan koppling till hållbarhetskriterier är ett stort hot

Hoten från konventionell odling

Anslutning till branschens initiativ

Anslutning till branschens initiativ