Palmolja innehåller mättat fett som många andra fetter.

Alla behöver fett i sin kost. Fettsyrorna i fett är nödvändiga byggstenar för cellerna i kroppen. Fett ger kroppen energi, möjliggör produktion av vissa hormoner och hjälper kroppen att ta upp vitaminer (A, D, E och K).

Fetter har många funktioner i den mat vi äter. Det påverkar smak och konsistens och näringsinnehållet i ett livsmedel. Oljor och fetter i livsmedel, oavsett ursprung, innehåller både mättade och omättade fettsyror. Förhållandet mellan dessa olika fettsyror varierar beroende på vilken olja eller vilket fett som används. Palmolja har i genomsnitt nästan lika stora mängder mättade och omättade fettsyror.

Även om alla behöver fett i sin kost kan en för hög fettkonsumtion, särskilt av mättade fetter, påverka hälsan negativt. Därför har Livsmedelsverket ett kostråd där konsumenter uppmanas att byta till nyttigare matfetter. Myndigheten har definierat att mättade fetter tillhör de som är mindre nyttiga.

Palmolja, som innehåller mättade fettsyror, har varit omdiskuterat utifrån ett hälsoperspektiv. Därför har den ideella organisationen Swedish Nutrition Foundation granskat det vetenskapliga forskningsläget när det gäller hälsoaspekterna av palmoljekonsumtion. Deras slutsats är att palmoljan i sig inte är mindre hälsosam än andra oljor med samma fettsammansättning. Istället för att fokusera på intaget av palmolja eller andra enskilda mättade fettsyror anser Swedish Nutrition Foundation att man bör se till kosten i sin helhet och begränsa det totala intaget av mättade fettsyror, till förmån för fleromättade fettsyror. Det är i enlighet med de Nordiska näringsrekommendationerna och Livsmedelsverkets specifika kostråd. Swedish Nutrition Foundations rapport om palmolja

Rapportens slutsats :

”Enligt Livsmedelsverkets mat- och kostundersökningar äter den svenska vuxna befolkningen för mycket mättade fettsyror, 13 E% mot de rekommenderade 10 E%. Enligt nuvarande vetenskapliga kunskapsläge och enligt de senaste undersökningarna rörande svenska befolkningens matvanor finns det inga belägg för att ett utbyte av palmolja mot ett annat mättat fett med liknande tekniska och sensoriska egenskaper skulle ge en folkhälsohälsovinst i Sverige. Istället för att fokusera på intaget av palmitinsyra eller andra enskilda mättade fettsyror bör man, i enlighet med NNR 2012, se till kosten i sin helhet och begränsa det totala intaget av mättade fettsyror, till förmån för fleromättade fettsyror.”

Palmolja har hjälpt till att fasa ut transfettet

Under de senaste åren har mängden industriellt framställt transfett sjunkit kraftigt. Det är ett resultat av forskning som visat att för mycket transfett ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Eftersom palmolja i stort sett inte innehåller transfett och samtidigt har de efterfrågade tekniska egenskaper blev oljan en bra lösning på att minska och ta bort transfett ur livsmedel. Detta är en av förklaringarna till den ökade efterfrågan på palmolja.

Förekomst av låga halter av glycidylestrar och 3MCPD i palmolja

3-MCPD står för 3-monoklorpropandiol och är ett ämne som bildas vid raffineringsprocessen av vegetabiliska oljor, när man vid hög temperatur tar bort oönskade lukter, färger och smaker från oljorna. Detsamma gäller glycidylestrar.

Enligt Livsmedelsverkets nuvarande bedömning är de mängder vi får i oss inte skadliga för hälsan. Men enligt den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, är dagens säkerhetsmarginal för liten. EFSA anser att marginalen bör ökas för att man säkert ska kunna säga att det inte finns någon hälsorisk. Just nu pågår dock en genomlysning av halter kopplat till risker. I väntan på resultaten har emellertid inga nationella livsmedelsmyndigheter i Europa rekommenderat ändrade kostvanor.

Svenska Livsmedelsverket undersöker för närvarande halterna av 2- och 3-MCPD-estrar och glycidylestrar i livsmedel på den svenska marknaden för att bättre kunna bedöma hur mycket svenska konsumenter får i sig.

Läs vad Livsmedelsverket säger om ämnena.

Läs vad Swedish Nutrition Foundation skriver om ämnena i relation till sin palmoljerapport från 2014.

Snabba fakta

”Härdning” är en teknik som gör växtoljor hårdare och som används för att ge livsmedelsprodukter en viss sprödhet, konsistens, smältpunkt och hållbarhet. Om oljorna genomgår en ”delvis härdning” bildas transfettsyror, som visat sig öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Fortsätt läsa

Våra dagligvaruhandlare tar ansvar för sin palmoljeförsörjning. De går över till hållbart odlad palmolja.

Svensk Dagligvaruhandels initiativ

Raffineringen skapar en mängd olika råvaror och ingredienser av den råa palmoljan

Raffinering