Odling

Palmolja odlas på plantager i tropisk miljö eftersom den behöver både mycket solsken och stora mängder nederbörd. Produktionen sker huvudsakligen i Indonesien (50 %) och Malaysia (35 %). Det har också skett en markant ökning av palmoljeproduktion i andra delar av världen. Den största delen av uppgången sker i Syd- och Centralamerika (2,8 miljoner ton), Thailand (1,6 miljoner ton) och Västafrika (2,2 miljoner ton). Världsproduktionen av palmolja har ökat från 15,2 miljoner ton/år 1995 till drygt 62 miljoner ton/år 2016. Detta är den högsta produktionsvolymen av alla vegetabiliska oljor.

Bland de större oljeväxterna står oljepalmen för den minsta andelen (6,6 %) av all odlad mark globalt, men ger den största andelen (38,7 %) av den totala produktionen. Den använder mindre än hälften av den mark som krävs för andra grödor (t.ex. solros, soja eller raps) för att producera samma mängd olja.

Oljefröer markanvandning

Stora oljefröer: Area 2015. (Totalt 274,4 miljoner hektar) (Oil World 2016).

Global produktion av oljor och fetter

Global produktion av oljor och fetter 2015. (Totalt 179,6 miljoner ton) (Oil World 2016).

Oljepalmen ger den med god marginal största skörden per ytenhet jämfört med andra oljeväxter.

En mycket effektiv gröda (Oil World 2016)

En mycket effektiv gröda (Oil World 2016).

Den kräver också mindre vatten, gödning och bekämpningsmedel . Den är grön året runt och när oljepalmerna blivit tre till fyra år gamla börjar frukterna skördas varje månad. Odlingen är arbetsintensiv vilket ger många människor arbete och skörd sker så ofta som var fjortonde dag.

Två sorters olja

Oljepalmen ger två sorters olja. Palmolja från fruktköttet och palmkärnolja från kärnorna. Resterna av kärnorna pressas till så kallade presskakor som används till djurfoder.

Raffinering

Av palmolja

En glasskål med röd palmolja

Röd palmolja innan raffinering.

Inledningsvis är palmoljan obehandlad. Obehandlad palmolja är naturligt rödaktig i färgen på grund av fruktköttets höga innehåll av karotenoider. För att kunna använda palmoljan i livsmedel, kosmetik, tvätt- och rengöringsprodukter genomgår den en raffineringsprocess.

Raffineringen renar, avfärgar och tar bort lukten från palmoljan. Raffineringsprocessen ger en mycket mångsidig olja, med viktiga funktionella egenskaper. Den raffinerade oljan separeras i olika fraktioner, vars första steg är till en flytande fraktion (palmolein, ca 80%) och en fast fraktion (palmstearin, ca 20%). Dessa kan sedan bearbetas vidare för särskilda ändamål (se processchema längre ner på sidan). Den flytande varianten används blanda annat som matolja och frityrolja. Den fasta palmstearinfraktionen används exempelvis till margarin, mixer, bakfetter och tvål.

Av palmkärnolja

Den obehandlade palmkärnoljan raffineras till ett stort antal råvaror som används i kemtekniska produkter som rengöringsmedel, kosmetik och emulgatorer. Vid krossning av palmkärnorna får man en fiberrik restprodukt, s.k. palmoljeexpeller. Den används som foder åt våra kreatur.

En biprodukt vid raffinering av både palmolja och palmkärnolja är PFAD (Palm (Kernel) Fatty Acid Distillates). Den består huvudsakligen av fria fettsyror, som måste avlägsnas innan oljan förädlas vidare till olika slutprodukter. PFAD används som råvara till biodiesel (HVO) och rengöringsprodukter, och till fler andra kemtekniska applikationer men också som ingrediens i djurfoder. Den är rik på E-vitamin, fytosteroler och skvalen som utvinns för användning i olika näringstillskott och kosmetikprodukter.

Palmoljans väg från odling till produkt

Palm oil supply chain infographic

Palmoljan väg från odling till produkt.

Här nedan visas ett översiktligt schema över hur palmoljan raffineras till olika fraktioner och derivat, som i sin tur används till många olika produkter:

Palm and palm kernel supply chain

Här nedan visas ett översiktligt schema över hur palmkärnoljan raffineras till olika fraktioner och derivat, som i sin tur används till många olika produkter:

Schema över hur palmkärnoljan raffineras till olika fraktioner och derivat

Fortsätt läsa

Våra dagligvaruhandlare tar ansvar för sin palmoljeförsörjning. De går över till hållbart odlad palmolja.

Svensk Dagligvaruhandels initiativ

Toppar palmolja listan över vanligaste råvaran?

Därför används palmolja