Palmoljans användningsområden

Palmolja kan användas både i obehandlat tillstånd och i raffinerad form.

Obehandlad palmolja

Endast en fjärdedel av palmoljan och palmkärnoljan i världen används i obehandlat tillstånd. I Sydostasien, Afrika och delar av Brasilien används palmolja i stor utsträckning som matolja i hemmen.

Raffinerad palmolja

Palmolja i raffinerad form är desto vanligare, inte minst i Europa. Den finns i mer än hälften av alla förpackade produkter som säljs i dagligvaruhandeln, och används också som förnyelsebar råvara i biodiesel, och en biprodukt som energirikt foder åt lantbrukens kreatur.

Livsmedel

Raffinerad palmolja används i stor utsträckning av livsmedelstillverkare i exempelvis margarin, godis, choklad, såser, färdigrätter, frukostflingor, färdigrätter, hundmat, pommes frites, glass, bröd och bakverk.

Kosmetik- och hygienprodukter

Det är ovanligt att ren palmolja ingår i kosmetik och hygienprodukter. Däremot ingår det ofta derivat av palmolja och av palmkärnolja. Ämnen som innehåller ord som ”lauryl” eller ”laureth” är från palmkärnolja, men även många andra ämnen som är feta, rengörande eller innehåller glycerin är nästa alltid baserade på palmolja och palmkärnolja.

Raffinerad palmolja används bl a i produkter som deodoranter, tandkräm, tvättmedel, rakprodukter, rengöringsmedel och tvål.

Djurfoder

Restprodukter efter utvinning av palmkärnolja från oljepalmsodlingarna i Sydostasien, s.k. PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) använd som djurfoder i stora delar av världen, också i Sverige .

Palmoljans egenskaper

I livsmedel

Oljor och fetter har många funktioner i den mat vi äter. De påverkar smak, konsistens, näringsinnehåll och hur vi känner oss mätta efter en måltid. När palmoljan utgör fettet i  livsmedelsprodukter görs det ofta i samverkan med andra oljor eller fetter.

Faktorer som medverkar till att palmoljan används i många produkter:
  • Halvfast/krämig: palmolja är halvfast och har en krämig konsistens vid rumstemperatur, vilket behövs i många livsmedel.
  • Doft- och smaklös: den bidrar inte med någon egen arom till produkterna.
  • Stabil: dess höga stabilitet, bidrar till en lång hållbarhet i livsmedlen.
  • Tålig: den påverkas lite av höga tillagningstemperaturer.
  • Transfett-fri: palmolja är i stort sett fri från det skadliga transfettet
  • Prisvärd: dess höga produktivitet leder till ett konkurrenskraftigt pris

Var och hur palmolja kan användas i livsmedelsrecept bestäms i hög grad av om den är fast eller flytande, eller någonstans däremellan. Det är blandningen av mättade och omättade fettsyror som avgör det. Är det hög andel mättade fettsyror är fettet fast eller halvfast vid rumstemperatur. Det passar då till produkter som kräver ett fast fett, till exempel ett bakfett som ska användas i en krispig kaka. Är det hög andel omättade fettsyror är fettet flytande och fungerar då bäst i produkter som inte behöver vara fasta, exempelvis i färdiglagade såser.

Exakt vilka egenskaper en livsmedelstillverkare vill ha kan en fettleverantör oftast styra genom att välja olika fraktioner från raffineringsprocessen.

I kosmetik och hygienprodukter

Många av dessa produkter har rengörande egenskaper och då krävs att det finns ämnen som kallas ”tensider” i. Dessa ämnen gör så att fett kan lösas i vatten och de tillverkas med fördel från ett derivat av ett vegetabiliskt fett som till exempel palmolja eller palmkärnolja. Glycerinet som kan utvinnas ur palmoljan har också användning i till exempel hudkrämer. Palmoljan och palmkärnoljan har många fördelar då den både är billig och består av fett som är särskilt lämpligt att göra rengörande ämnen av.

Märkning av palmolja på produkter

I kosmetik och hygienprodukter är det ovanligt att ren palmolja används. Det är dock mycket vanligt med kemiska derivat som baseras på palmolja och palmkärnolja. Rengörande ämnen, feta ämnen och glycerin har ofta sitt ursprung från palmolja och innehållsförteckningarna anger dessa ämnen med sina kemiska namn på engelska i enlighet med internationellt vedertagen nomenklatur. Om till exempel innehållsförteckningen innehåller ord som ”lauryl” eller ”laureth” är det ofta en fråga om att de ämnena baseras på palmkärnolja. De kan dock utvinnas från andra växter som till exempel kokos, varför man inte kan veta säkert.

I innehållsdeklarationen på livsmedel är det enklare att se om produkten innehåller palmolja. Enligt Livsmedelslagstiftningen ska ursprunget av ett vegetabiliskt fett skrivas ut i klartext (exempelvis ”raps, palm”).

Fortsätt läsa

Palmoljan har en rad egenskaper som gör att den är eftertraktad i livsmedel, kosmetik och hygienprodukter

Användningsområden och egenskaper

Börja använda hållbart certifierad palmolja

Vägledning för företag