Konsekvenser när palmoljan ersätts

Palmolja kan ersättas med andra fetter i livsmedel och kemitekniska produkter. Ett skifte från palmolja till annat fett ger dock effekter på miljöbelastningen. Det kan också ge andra tekniska utmaningar och en förändrad kostnad.

Ökad miljöbelastning

Oljepalmen, som palmolja utvinns ifrån, är den mest effektiva oljegrödan när det gäller markanvändning. Den ger med god marginal största skörden per ytenhet jämfört med andra oljeväxter. Den kräver också mindre vatten, gödning och bekämpningsmedel.

Att gå över till ett annat fett ger därför miljömässiga effekter i form av att;

  • större odlingsareal måste tas i anspråk
  • att mer bekämpningsmedel behövs
  • att mer gödningsmedel behövs
  • att mer bevattning behövs
  • att mer energi behövs

Palm Soja Raps
Produktivitet (ton olja per hektar) 3,7 0,4 0,7
Gödning (kg per ton) 47 315 99
Växtskyddsmedel (kg per ton) 2 29 11
Energibehov (GJ per ton) 0,5 2,9 0,7

Källa: The Guardian ”the palm oil debate”, interactive ”The story of palm oil

Förändrade tekniska möjligheter

Palmolja är halvfast vid rumstemperatur och används ofta just på grund av den egenskapen. Det är en fördel vid framtagande av bageriprodukter gjorda på bakmargarin eller konfektyrprodukter som måste vara fasta i rumstemperatur men smälter i munnen, som exempelvis en fylld chokladpralin. Att byta ut palmolja mot ett annat vegetabiliskt fett, som oftast är flytande, blir därför komplicerat och kräver förmågan att hitta en rätt blandning av andra fetter som kan ge en likvärdig konsistens.

Förändrade kostnader

Palmolja är en relativt billig råvara. Att ersätta palmoljan med ett annat fett kan innebära ökade kostnader. Därför kan det vara en god idé att, innan skiftet, säkerställa att ersättningsfettet finns tillgängligt på marknaden i tillräckliga volymer och att göra en ny kostnadskalkyl.

Fortsätt läsa

Våra dagligvaruhandlare tar ansvar för sin palmoljeförsörjning. De går över till hållbart odlad palmolja.

Svensk Dagligvaruhandels initiativ

Från certifierad produktion till uppföljning – allt om hållbar palmolja

Hållbar palmolja