På denna hemsida finner du många argument till varför palmolja är en bra ingrediens i olika livsmedel under förutsättning att den produceras på ett hållbart sätt. 2014 antog Livsmedelsföretagen ”svenskt initiativ för hållbar palmolja”, vilket innebar att alla medlemmar skulle använda certifierad hållbar palmolja senast 2015 och i så stor utsträckning som möjligt använda sig av segregerad palmolja.

Livsmedelsföretagens initiativ syftar till:

  • En ökad användning och efterfrågan av ansvarfullt producerad och certifierad palmolja
  • En ökad öppenhet och spårbarhet i leverantörsledet
  • Att bidra till att marknaden för ansvarsfullt producerad palmolja ökar

Under de senaste åren har initiativet för hållbar palmolja arbetat för att öka andelen certifierad och spårbar palmolja på den svenska marknaden men också arbetat för att öka förståelsen om RSPO och certifieringen av palmolja och samtidigt sprida kunskap om RSPO. Hemsidan hållbarpalmolja.se är ett viktigt verktyg för att fortsätta det arbetet och att kunna ge en balanserad bild till varför svensk livsmedelsindustri anser att palmolja är en bra och ändamålsenlig produkt som branschen fortsatt bör använda – så länge den är hållbart producerad.

Det är viktigt att företag i Sverige och Europa fortsätter att efterfråga och använda certifierad hållbar palmolja så att detta i framtiden blir en norm. Annars är risken stor att tillväxtmarknader som Indien och Kina, där efterfrågan på palmolja ökar kraftigt, blir de som sätter spelreglerna. Livsmedelsföretagen har undertecknat den så kallade Amsterdamdeklarationen där man stödjer en fullt hållbar leverantörskedja av palmolja senast 2020. Amsterdamdeklarationen har undertecknats både av regeringar och industriorganisationer i olika länder i Europa.

Livsmedelsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsindustrin. Livsmedelsföretagen har cirka 850 medlemsföretag som representerar alla typer av livsmedelsföretag – små som stora. I Livsmedelsföretagens medlemsföretag arbetar totalt närmare 50 000 personer. Flera företag har på egen hand gjort åtaganden som går ännu längre när det gäller exempelvis spårbarhet. Det är ett steg på vägen i att uppnå en mer hållbar palmoljeodling.

Läs mer om Livsmedelsföretagens arbete:
http://www.livsmedelsforetagen.se/livsmedelsforetagen-tar-initaitiv-hallbar-palmolja/

Läs mer om de enskilda medlemsföretagens arbete för hållbar palmolja:
http://www.findus.se/vart-ansvar/var-syn-pa-palmolja/
http://lantmannen.com/ansvar-fran-jord-till-bord/viktiga-fragor/palmolja/
http://www.aak.com/sv/CSR/Ansvarsfull-tillvaxt-for-AAK1/Logistik/Palmolja/
https://pagen.se/om-pagen/fragor-och-svar/palmolja/
https://www.unilever.se/news/news-and-features/2015/unilever-offentliggor-nya-initiativ-och-utvecklingen-mot-hallbar-palmolja.html
http://www.delicato.se/e-nr/fetter/certifierad-palmolja
http://www.oatly.com/faq/?swedish
http://www.orklafoods.se/vart-ansvar/Aktuella-staellningstaganden/Palmolja
http://www.fazergroup.com/responsibility/corporate-responsibility-programme/fair-value-chain/responsible-sourcing/responsible-sourcing-of-palm-oil/
http://www.marabou.se/hallbarhet

Kontaktuppgifter

Sara SUNDQUIST
Näringspolitisk expert
Livsmedelsföretagen – Swedish Food Federation
Box 55680 (Storgatan 19)
102 15 STOCKHOLM
Tel +46-8-762 65 46
+46-70 996 90 44

sara.sundquist@li.se
www.livsmedelsforetagen.se

Fortsätt läsa

Svensk Dagligvaruhandels insatser för hållbar palmolja

Hållbar palmolja utifrån ett handelsperspektiv

Utan spårbarhet av hållbar palmolja kan man inte granska förhållandena på odlingen

Spårbarhet