Anna JÖNSSON
Kommunikationschef
Svensk Dagligvaruhandel
Regeringsgatan 60
103 29 Stockholm
Tel: +46 709803209
anna.jonsson@svdh.se
www.svenskdagligvaruhandel.se

Olof HOLMER
VD Kemisk-tekniska leverantörsförbundet
Näringslivets Hus
Storgatan 19
Box 5501
114 85 Stockholm
tel: 08-783 82 43
olof.holmer@kft.se
www.ktf.se

Johan KRALLIS ANELL
CSR- och hållbarhetsansvarig
Livsmedelsföretagen – Swedish Food Federation
Box 55680 (Storgatan 19)
102 15 STOCKHOLM
Tel +46-8-762 65 44
+46-725 72 65 44
johan.anell@li.se
www.livsmedelsforetagen.se

Fortsätt läsa

Börja använda hållbart certifierad palmolja

Vägledning för företag

Kosmetik- och hygienföretagens initiativ

Kosmetik- och hygienföretagens initiativ