Revisioner är trovärdighetens vapendragare

Hur vet man att kraven som RSPO satt upp följs till punkt och pricka? Kan man lita på att det stämmer? Trovärdigheten för RSPOs system bygger på att oberoende tredjepartsrevisorer gör fristående granskningar av certifierade odlare, kvarnar och andra medlemmar. Revisionerna görs regelbundet och revisionsrapporterna, som listar upp eventuella avvikelser mm, är offentliga. Det utgör själva fundamentet för trovärdigheten.

En missuppfattning, som har fått brett fotfäste, är att en certifiering ”garanterar” att det inte förekommer några avvikelser mot reglerna. En hållbarhetsstandard är ett regelsystem som vanligtvis kontrolleras en gång om året. Arbetsrutiner, loggböcker och annan dokumentation förväntas bekräfta att reglerna följs även resten av årets 364 dagar. Men det finns ingen extern oberoende part på plats alla dessa dagar som kan bekräfta att så sker. Därför kan ingen certifiering garantera att avvikelser inte förekommer. Det gäller Fairtrade, Rainforest Alliance, Utz, MSC och även RSPO. Därmed inte sagt att man ska nöja sig med det. Det jobbas intensivt för att förbättra implementeringen av standarden och uppföljningen av regler och krav.

Film om hur RSPO hanterar utmaningarna inom palmoljeodling (engelskspråkig).

Fortsätt läsa

Livsmedelsföretagens insatser för hållbar palmolja

Livsmedelsföretagens initiativ för hållbar palmolja

Från odling till mat och kosmetik – allt om palmolja

Om palmolja