Möjlighet att kontrollera om löftena följs

Först när man kan spåra ursprungsplatsen för en råvara, har man möjlighet att kontrollera vilka förhållanden som verkligen råder där. Då kan man också säkra att de hållbarhetslöften som givits faktiskt stämmer. Därför är spårbarhet ett viktigt fokusområde.

Den palmolja som odlats enligt RSPOs kriterier har spårbarhetsdokumentation till kvarnen för tre av handelsordningarna (”identity preserved”, ”segregated” och ”mass balance”). Enligt reglerna är det sedan kvarnen som ansvarar för att de gårdar och plantage som levererar palmfrukt agerar enligt RSPOs hållbarhetskriterier. Spårbarheten för hållbart odlad palmolja sträcker sig alltså tillbaka till kvarnen, men inte till enskilda plantage.

För ”RSPO Credits” gäller som tidigare att den fysiska olja man får levererad hem kommer från världsmarknaden, vilket innebär att man inte känner ursprunget och därmed inte har spårbarhet.

RSPOs nya frivilliga modul NEXT har infört krav på spårbarhet av all inkommande palmfrukt till kvarnen, även för den konventionellt odlade palmolja som blandas in i ”mass balance”-leveranser.

FNs Miljöprogram, UNEP, förklarar vilken roll RSPO och dess certifiering spelar.

Fortsätt läsa

Oljepalmen är den absolut mest effektiva oljegrödan när det gäller markanvändning

Från odling till produkt

Raffineringen skapar en mängd olika råvaror och ingredienser av den råa palmoljan

Raffinering