Företagen vill ta ansvar

I takt med att företags och konsumenters medvetenhet ökar om hur våra viktigaste råvaror odlas, ökar också kunskapen om att missförhållanden kan förknippas med vissa råvaror.  Störst möjlighet att driva på för förbättringar har uppköparna. Och de är i sin tur beroende av vilka krav produkttillverkare och i slutänden konsumenterna ställer.

De flesta svenska företag är överens om att en etiskt anständig värdegrund är en förutsättning för framgångsrika affärsverksamheter. Många vill ta ett aktivt ansvar för produktionen av de råvaror och material man köper in. För att få större kraft bakom sina ansträngningar händer det därför att man inom olika branscher hjälps åt att driva frågor för att förbättra förhållandena i en råvaras ursprungsområde. Ibland händer det också att helt olika branscher gör gemensam sak för att komma åt missförhållanden.

Branschorganisationerna för livsmedelsföretag, kem-tekniska företag (där kosmetik- och tvätt- och rengöringsföretag ingår) och detaljhandeln har koordinerat initiativ både inom sina respektive branscher och tillsammans med varandra för att öka användningen av hållbart producerad palmolja.

De branschgemensamma åtagandena har formulerats utifrån önskemålet att så många företag som möjligt ska kunna ska kunna medverka. Det innebär att ambitionerna har lagts på en grundläggande nivå. Det är naturligtvis möjligt för medverkande företag att lägga sin respektive ribba på en högre nivå om man vill och kan, vilket också många har gjort.

WWF använder en parodi på en klassisk filmtrailer för att uppmärksamma utmaningarna med palmoljeodling.

Fortsätt läsa

Anslutning till branschens initiativ

Anslutning till branschens initiativ

Oljepalmen är den absolut mest effektiva oljegrödan när det gäller markanvändning

Från odling till produkt