Svensk Dagligvaruhandel är branschorganisationen för dagligvaruhandeln i Sverige. Medlemsföretagen är Axfood, Bergendahls Food, Coop Sverige, ICA Sverige och Lidl Sverige. Tillsammans står Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag för 95 procent av dagligvaruhandeln i Sverige.

Palmolja finns i många produkter som säljs i dagligvaruhandeln. Palmolja fyller en teknisk funktion och det finns idag ingen bättre alternativ ingrediens. Av de skälen är det inte ett alternativ för dagligvaruhandeln att säga helt nej till palmolja och att inte köpa in produkter som innehåller palmolja. Istället är alternativet att säga nej till konventionellt odlad palmolja och säga ja till hållbar palmolja. Och att alltid ställa krav på leverantörer, till de egna märkesvarorna och andra varumärken, att ha hållbar palmolja i sina produkter.

Men dagligvaruhandeln är eniga om att vi inte är nöjda. Det går att göra mer för att få en ännu mer hållbar palmoljeproduktion. Därför har dagligvaruhandeln valt att tro på att RSPO är organisationen som kan säkerställa och driva på för att världens palmoljeproduktion är och förblir hållbar samt att det i framtiden finns en certifiering som är än mer hållbar utifrån ett miljö- och socialt perspektiv.

Med vårt engagemang i hallbarpalmolja.se hoppas vi att livsmedelsbranschen, kemitekniska företagen och konsumenten blir kunnigare om vad hållbar palmolja är och vilka krav som ska ställas för att få hållbar palmolja i  varorna som man köper i dagligvaruhandeln.  Samtidigt som hallbarpalmolja.se ökar kunskapen om hållbar palmolja fortsätter dagligvaruhandelsaktörerna sitt arbete för hållbar palmolja, i egen regi och tillsammans i branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandels arbetsgrupp och i dialog med WWF.  Vi vill att konsumenterna ska känna sig trygga och att de aldrig ska tveka på att palmoljan i ingrediens- eller innehållsförteckningen på produkten som de köpt inom dagligvaruhandeln är så hållbar som i dagsläget är möjligt.

Läs mer om Svensk Dagligvaruhandels branschgemensamma insatser för hållbar palmolja:

http://www.svenskdagligvaruhandel.se/riktlinjer/branschoverenskommelser/branschgemensamma-insatser-hallbar-palmolja/

Läs mer om de enskilda medlemsföretagens arbete för hållbar palmolja:

http://axfood.se/sv/Hallbarhet1/Varans-vag/Varans-vag1/Palmolja/
https://www.coop.se/vart–ansvar/hallbar-konsumtion/palmolja/
http://www.ica.se/ica-tar-ansvar/ravaror/palmolja/
http://www.lidl.se/sv/certifiering.htm

Kontaktuppgifter

Anna JÖNSSON
Kommunikationschef
Svensk Dagligvaruhandel
Regeringsgatan 60
103 29 Stockholm
Tel: +46 709803209
anna.jonsson@svdh.se
www.svenskdagligvaruhandel.se

 

Fortsätt läsa

Börja arbeta med hållbart certifierad palmolja

Vägledning för företag inom kosmetik- och hygienbranschen

Palmoljan har en rad egenskaper som gör att den är eftertraktad i livsmedel, kosmetik och hygienprodukter

Användningsområden och egenskaper